De schoolraad

De schoolraad geeft advies en heeft overlegbevoegdheid over een aantal onderwijsaangelegenheden.

De schoolraad bestaat uit een afvaardiging van ouders, de plaatselijke gemeenschap, het schoolbestuur en leerkrachten.