De schoolraad

– de voorzitter
– Secretaris
– Voor de leerkrachten
– Voor de ouders
– Voor de plaatselijke gemeenschap
– Voor het schoolbestuur
– Voor de kerkfabriek

Dhondt Rita
Dhondt Rita
De La Marche Veerle, Van Heden Ann, Nonneman Ann
Stals Kristel, Dobbelaere Isabelle, Auman Lien
Renneboog Annemie, Gheselle Kris
Raemdonck Paul
Raemdonck Paul                             

De schoolraad geeft advies en heeft overlegbevoegdheid over een aantal onderwijsaangelegenheden.