nlenfrdeitptrues

CLB

Samenwerking met CLB (= Centrum voor leerlingenbegeleiding)

Onze school heeft een samenwerkingsverband afgesloten met het Vrij CLB Wetteren.

De inhoud van de dienstverlening werd vastgesteld via het decreet van 01/12/1998.

Daarin staat beschreven de opdrachtsverklaring, werkingsbeginselen, doelstellingen, relatie CLB en leerlingen/ouders, relatie CLB en school, samenwerking met andere diensten, enz …

Deze gegevens vindt u op www.clb-net.be

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan.

 

We verduidelijken enkele accenten:

- Leren en studeren.               

- Meewerken aan de realisatie van gunstige leercondities op school, in het gezin en bij de leerling(e) zelf.

- Diagnostische hulpverlening bij leerproblemen en meewerken aan de opstelling van een didactisch handelings- en remediëringsplan.

- Onderwijsloopbaan.    

- Begeleiden bij studie- en beroepskeuze, binnen de school, binnen de scholengemeenschap of in een ruimer keuzeveld. 

- Informeren en begeleiden bij de onderwijs-loopbaanbeslissingen.

- De ontwikkeling ondersteunen om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen inzake onderwijsloopbaanbeslissingen.

- Meewerken aan een goede afstemmingszorg tussen school, leerling(e) en gezin.

- Preventieve gezondheidszorg.

- Via wettelijk verplicht algemeen medisch onderzoek factoren opsporen die de fysieke gezondheid en ontwikkeling kunnen bedreigen of verstoren.

- Motiveren voor en ondersteunen van gezondheidsbevorderend gedrag.

- Aanbieden van vaccinaties.

- Psychisch en sociaal functioneren.

- Risicogedrag, sociale uitsluiting of emotionele problemen die de ontwikkeling en het welbevinden hinderen, helpen voorkomen.

- Leerkrachten en klassenraad  ondersteunen in de observatie en signalering van psychosociale problemen en hen helpen in een eerste opvang hiervan.

- Bij bepaalde problematieken, in samenspraak met leerling(e) en/of ouders, begeleid doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverlening, inclusief de nazorg.

 

De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont een aantal typische kenmerken:

- de leerling staat centraal

- de gegevens worden vertrouwelijk behandeld (beroepsgeheim)

- de dienstverlening is gratis en discreet

 

Het CLB ondersteunt de school in de zorg voor het welbevinden van leerlingen, de zelfrealisatie van leerlingen, het verhogen van de slaagkansen en het vermijden van risicogedrag. Het CLB biedt hulp bij het opzetten en uitwerken van projecten, neemt deel aan werkgroepen, cel leerlingenbegeleiding, enz …

 

Het centrum werkt op vraag van leerlingen, ouders en school of stelt zelf begeleiding voor.

Enkele activiteiten, zoals de medische onderzoeken en controle op de leerplicht, zijn verplicht.

 

Ouders en school zijn de eerste verantwoordelijken. Zij kunnen het CLB raadplegen voor een aanvullend advies en/of begeleiding. Indien nodig kunnen externe diensten betrokken worden. Het CLB beschikt over deskundigen zoals psychologen, pedagogen, schoolartsen, verpleegkundigen en maatschappelijke werkers.

De meerwaarde bestaat o.m. uit de multidisciplinaire aanpak, waarbij een probleem vanuit verschillende hoeken wordt bekeken.

 

Voor nieuwe leerlingen in de school die nog niet onder de begeleiding van CLB Wetteren vielen wordt het bestaande multidisciplinair dossier overgedragen. Mocht u om een of andere reden wensen dat dit dossier niet wordt overgemaakt aan het CLB Wetteren, dan kunt u hiertegen verzet aantekenen binnen de 30 dagen na inschrijving.  Administratieve documenten hiervoor zijn af te halen bij uw CLB.

Uiteraard geldt ook hier dat deze gegevens slechts aangewend worden in functie van een begeleiding van uw zoon of dochter.

 

Individuele begeleiding door het CLB is een recht, geen verplichting. Indien u niet akkoord gaat met deze begeleiding kunt u dit schriftelijk kenbaar maken op een “formulier tot weigering van individuele CLB-begeleiding” dat u kunt bekomen bij de directie van het CLB.

 

BEREIKBAARHEID CLB-TEAM voor onze school.

 

Wanneer kunt u het CLB bereiken?

- alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.
(behalve op maandagnamiddag).

Na 17u is het CLB bereikbaar op afspraak of per e-mail

- het centrum is gesloten :
- van 15 juli tot en met 15 augustus
- tijdens kerstvakantie 
- tijdens de paasvakantie

 

Tijdens de zomervakantie kunt u wel terecht op de CLB-telefoon: 078/15.55.51. U wordt dan automatisch doorverbonden met een CLB-medewerker uit uw eigen provincie.

 

 

Vrij CLB Wetteren

Hoenderstraat 53

9230 Wetteren

Tel. 09/369.22.21

Fax. 09/369.61.89

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

website: www.clbwetteren.be

 

Het CLB-team bestaat uit 5 teamleden :

Kaat Monsart: psychisch pedagogisch coördinator

Lut Duym: psychisch pedagogisch werker

Katleen Vermeulen: paramedisch werker

Kristine Coppens: maatschappelijk werker

Dr. Griet Delbeke: schoolarts..  

 

Het CLB-team heeft 1 contactpersoon, die het aanspreekpunt is voor de leerkrachten,directie,ouders,leerlingen,….Dit is de psycho-pedagogisch werker Kaat Monsart.

 

Er wordt gewerkt met een systeem van een zitdag. Dit betekent dat er telkens iemand van het team op donderdag aanwezig zal zijn op school.

Ouders kunnen dan met vragen terecht bij de CLB-medewerker.

Dit dient vooraf aangevraagd te worden bij de directie zodat er een planning kan opgemaakt worden. Daarnaast is het CLB-team ook aanwezig op andere tijdstippen zoals bv. op klasbesprekingen.

 

Het CLB-team is uiteraard bereikbaar op het centrum zelf.

Hierna volgt een overzicht van de bereikbaarheid van de verschillende teamleden op het centrum. De teamleden beschikken ook over een eigen e-mail-adres  in het centrum: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  •