Onthaalbrochure en pedagogisch project

Beste bezoeker,

in de onderstaande links kan u onze vernieuwde onthaalbrochure en pedagogisch project vinden, samen met de daarbijhorende bijlagen. 
Gelieve op de titel van het onderdeel te klikken dat u wenst te openen. 

1. Onthaalbrochure: algemene informatie en pedagogisch project

Bijlage 1: infobrochure onderwijsregelgeving Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Bijlage 2: schoolkalender 2018-20198-2019

Bijlage 3: toestemming ouders gegevensverwerking + gezondheidsfiche

Bijlage 4a: ongevalsaangifte

Bijlage 4b: ongevalverklaring

Bijlage 5: medicijnkaart

Bijlage 6: ouderbijdragen

Bijlage 7: instemmingsformulier schoolreglement