Ouderraad

Onze school heeft een goed werkende ouderraad. Zij hebben een ondersteunende taak op de school, zijn een brug tussen leerkrachten en ouders en verlenen steun bij verschillende activiteiten.

Iedereen is welkom!

ouderraad@schoolmassemen.be

Facebookpagina