De speelplaats

Op de nieuwe speelplaats wordt het hinkelspel gepromoot